Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 18”

Hướng dẫn học tiếng Nhật hiệu quả, giáo tình tiếng Nhật có rất nhiều, người học tiếng nhật cần phải nắm rõ về tài nào học dễ hiểu và lên phương án học để cho dễ nhớ và giảm thời gian học hơn. Học tiếng Nhật hiện tại rất phổ biến tại các tỉnh nước ta nên bạn có thể liên hệ tại trung tâm đào tạo tiếng Nhật mà không mất nhiều thời gian.

Kanji        Âm On         Âm Kun           Tiếng Việt

ケン けわ.しい Dốc,không thể tiếp cận nơi,vị trí bất khả xâm phạm,nơi dốc
ライ タヨ. たの.む たの.もしい Tin tưởng,yêu cầu
カク おぼ.える さ.ます さ.める さと.る Ghi nhớ,học tập,hãy nhớ,tỉnh táo,tỉnh táo lên
セン ふね ふな Tàu ,thuyền
Tuyến đường,cách,đường bộ
キョ ゆる.す もと Cho phép,phê duyệt
バツ ハツ ハイ ヌ.カ ぬ.く -ぬ.く ぬ.き ぬ.ける ぬ.かす Trượt ra khỏi,giải nén,kéo ra,trộm,báo,loại bỏ,bỏ ra
便 ベン ビン たよ.り Thuận tiện
リュウ ル ルウブ と.める と.まる とど.める とど.まる Bắt giữ,buộc chặt,ngăn chặn,dừng lại
ザイ つみ Tội lỗi,tội phạm,hành vi phạm tội
つと.める Siêng năng,làm việc cực nhọc,càng nhiều càng tốt
セイ ショウ シヤ Tinh chế,ma quái,cổ tích,năng lượng,sức sống,tinh dịch
サン バ ち.る ち.らす -ち.らす ち.らかす ち.らかる Phân tán,chi tiêu,lãng phí
セイ ジョウ シズ.メ しず- しず.か しず.まる Yên tĩnh
コン Hôn nhân