Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 24”

Học để sử dụng được một ngôn ngữ nào đó là hết sức khó khăn của nhiều người, nhưng khi học thành thạo rồi thì cảm thấy thật hạnh phúc, học tiếng Nhật cũng vậy, người học cần phải có tâm huyết và luôn quan tâm đến nó, học tiếng Nhật có nhiều cấp độ, bạn nên bắt đầu học tiếng Nhật từ đơn giản nhất và không bỏ qua bất kỳ từ và mẫu câu nào nhé!

Kanji       Âm On            Âm Kun          Tiếng Việt

ハイ さかずき Ly rượu,thủy tinh,bánh mì nướng
つか.れる -づか.れ つか.らす Kiệt sức,lốp xe,mệt mỏi
カイ ミン みな Tất cả mọi thứ,tất cả
メイ ナ.ラ な.く な.る Khóc,vỏ cây,âm thanh,chuông,tiếng vang,tiếng kêu
フク はら Bụng,dạ dày
エン ケム. けむ.る けむり Hút thuốc
ミン ネム. ねむ.る Ngủ,chết,buồn ngủ
フ ホ こわ.い こわ.がる お.じる おそ.れる Khủng khiếp,sợ hãi
ジ ミ Tai
チョウ いただ.く いただき Tiếp nhận,đỉnh đầu,hàng đầu
ソウ はこ Hộp,ngực,trường hợp
バン Đêm xuống,ban đêm
カン サム. Lạnh
ハツ カ Tóc đầu
ボウ モウ いそが.しい せわ.しい おそ.れる うれえるさま Bận rộn,chiếm,bồn chồn
サイ Thiên tài,tuổi
くつ Giày
は.じる はじ は.じらう は.ずかしい Xấu hổ,ô nhục
グウ たま Vô tình,số thậm chí
イ エラ. Sự vĩ đại,đáng chú ý,kiêu ngạo,nổi tiếng
ビョウ ねこ Con mèo
キ イク. いく- いく.つ Bao nhiêu