Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 8”

Học tiếng Nhật có nhiều hình thức khác nhau, học tiếng Nhật online, học tiếng Nhật tại nhà hay học tiếng nhật qua mạng. Như vậy phương pháp học tiếng Nhậtnào cũng tốt cho bạn, miễn sao người học chú tâm đến là có thể học tiếng Nhật một cách hiệu quả Nhất.

Kanji     Âm On             Âm Kun               Tiếng Việt

ノウ ヨ. Khả năng,tài năng,kỹ năng,năng lực
イ グラ くらい Cấp bậc,hạng,ngai vàng,vương miện,về ,một số
チ -オ. お.く Vị trí,đặt,thiết lập,tiền gửi,sử dụng ,cầm đồ
リュウ ル -ナガ. なが.れる なが.れ なが.す Dòng chảy,mất
カク コウ キャク ゴ Trạng thái,xếp hạng,năng lực,nhân vật,trường hợp
うたが.う Nghi ngờ,không tin tưởng,câu hỏi
す.ぎる -す.ぎる -す.ぎ す.ごす あやま.つ あやま.ち Quá sức,vượt quá,đi xa hơn,lỗi
キョク つぼね Văn phòng,phòng hội đồng quản trị
ホウ ホウ. はな.す -っぱな.し はな.つ はな.れる こ.く Thiết lập,miễn phí,phát hành,giải phóng,phát ra
ジョウ つね とこ Bình thường,thường xuyên
ジョウ Hiện trạng,điều kiện,hoàn cảnh,hình thức
キュウ タ Bóng,hình cầu
ショク ソ Bài,việc làm,công việc
ヨ トモ あた.える あずか.る くみ.する Tham gia,cho,giải thưởng,phổ biến,cung cấp
キョウ ク クウ グ そな.える とも -ども Gửi ,cung cấp,trình bày,phục vụ,đi kèm với