Học tiếng Nhật – Từ vựng N2 “Bài 44”

Kanji        Hiragana         Tiếng Việt
物凄い  ものすごい    Gây sửng sốt,làm choáng váng,gây kinh ngạc
モノレール    Đường ray trơn,tàu chạy trên đường ray trơn
紅葉     もみじ           Cây lá đỏ
揉む     もむ               Xát,cọ xát,chà xát,mát xa
燃やす もやす           Đốt,thui,phóng hỏa
催し     もよおし         Cuộc hội họp
盛る     もる                Phát đạt,thịnh vượng,phát triển
問答     もんどう         Sự hỏi đáp
やかましい      Ồn ào,huyên náo,ầm ĩ,đinh tai nhức óc
夜間      やかん            Buổi tối,đêm hôm
薬缶      やかん            Ấm đun nước
役者      やくしゃ         Diễn viên
役所      やくしょ         Công sở
訳す      やくす            Dịch
役人      やくにん         Viên chức,công nhân
薬品      やくひん         Thuốc men,dược phẩm
役目      やくめ            Trách nhiệm,công việc,nhiệm vụ
火傷      やけど            Phỏng,bị phỏng
火傷      やこう            Phỏng,bị phỏng
矢印      やじるし         Mũi tên
やたらに         Thừa thãi,dư dả,quá nhiều
薬局      やっきょく      Hiệu thuốc
やっつける      Làm một mạch,làm liền tù tì,làm luôn
家主      やぬし             Chủ nhà,chủ đất,gia chủ
やっぱり         Đương nhiên,rõ ràng,mặc dù
破く      やぶく             Rách
破れる  やぶれる        Tan vỡ,thất bại,rách
やむをえない  Miễn cưỡng,bất đắc dĩ,tất yếu,không thể tránh khỏi
軟らかい やわらかい Mềm
遊園地  ゆうえんち     Khu vui chơi
夕刊      ゆうかん         Báo phát hành vào buổi chiều
友好      ゆうこう          Tình bạn,hữu nghị
郵送      ゆうそう          Thư từ,thư tín
夕立      ゆうだち          Cơn mưa rào vào ban đêm
夕日      ゆうひ             Măt trời vào ban chiều
悠々      ゆうゆう          Nhàn tản,ung dung,thong dong
有料      ゆうりょう       Sự phải trả chi phí
浴衣      ゆかた              Kimono mặc vào mùa hè
湯気      ゆげ                 Hơi nước
輸血      ゆけつ              Truyền máu