Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 41”

Kanji          Hiragana       Tiếng Việt
保存         ほぞん          Bảo quản ,bảo tồn ,bảo trì
程             ほど            Mức độ ,giới hạn
歩道         ほどう         Vỉa hè,lối đi
仏             ほとけ         Đức phật,thương xót
骨            ほね             Xương
炎            ほのお          Ngọn lửa
頬             ほほ            Má
頬             ほお            Má
ほぼ             Hầu như ,gần ,khoảng
微笑む     ほほえむ      Mỉm cười
褒める    ほめる         Khen ngợi ,ca ngợi
濠            ほり             Hào sâu
本当        ほんと         Sự thật ,thực tế
本当        ほんとう      Sự thật ,thực tế
本人        ほんにん       Bản thân
本物        ほんもの       Bản chính ,vật thật ,đồ thật
ぼんやり       Không gian,tạm dừng
間           ま           Phòng ,khoảng trống ,khoảng thời gian
まあ              Có lẽ là
マーケット     Chợ
マイク            Làm biếng
迷子      まいご           Trẻ lạc
任せる     まかせる      Phó thác,ủy thác
幕            まく             Màn ,màn che
負け         まけ             Thất bại
孫            まご             Cháu ,con cháu
まさか          Không có nghĩa là
まさに          Một cách chính xác ,chắc chắn
真面目     まじめ          Nghiêm túc
増す         ます             Tăng ,phát triển
先ず         まず             Đầu tiên ,để bắt đầu với
貧しい      まずしい      Nghèo ,thiếu thốn
マスター       Thu được,nắm vững
ますます       Ngày càng ,nhiều hơn nữa
又           また             Lần nữa ,và
未だ         まだ             Chưa ,vẫn còn
街            まち             Thị trấn,thành phố
間違い     まちがい      Sai  lầm
松            まつ             Cây thông
真っ赤     まっか         Đỏ thẩm ,đỏ bừng