Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 42”

Kanji             Hiragana      Tiếng Việt
真っ直ぐ   まっすぐ       Thẳng ,trực tiếp
全く           まったく       Thực sự ,hoàn toàn
祭               まつり           Lễ hội
学ぶ           まなぶ           Nghiên cứu,tìm hiểu
真似           まね              Trong
招く           まねく           Bắt chước ,giả vờ
ママ              Mẹ ,má
豆               まめ                 Đậu hà lan
守る           まもる              Bảo vệ,tuân theo,tuân thủ

丸                まる                 Vòng tròn

円               まる                 Vòng tròn ,tiền
丸い           まるい              Tròn,vòng tròn,hình cầu
まるで            Khá ,hoàn toàn
回す            まわす              Chuyển ,xoay
回り            まわり              Xung quanh
万一            まんいち           Ít khả năng,vạn bất đắc dĩ
満足            まんぞく           Sự hài lòng
身                 み                     Cơ thể ,chính mình
実                 み                     Trái cây,hạt
見送り        みおくり         Đưa tiễn
味方             みかた       Bạn ,người đồng minh,người ủng hộ
見事             みごと            Vẻ đẹp ,quyến rũ
ミス                  Lỗi
満ちる        みちる            Đầy tròn
密                みつ                Bí mật
認める        みとめる         Công nhận ,phê duyệt
皆               みんな             Tất cả mọi người
見舞い         みまい            Thăm bệnh
土産            みやげ            quà đặc sản
都                 みやこ              Thủ đô
妙                 みょう              Lạ ,bất thường
明後日        みょうごに      Ngày kia
未来           みらい             Trong tương lai
魅力            みりょく         Quyến rũ ,mê hoặc
見る           みる                Xem ,nhìn
ミルク              Sữa
無                む                   Không,vô ích
向かい       むかい            Đối diện ,bên kia đường
迎え           むかえ             Đón