Tự học tiếng Nhật trực truyến – Chữ kanji N2 “bài 5”

Kanji        Âm On         Âm Kun          Tiếng việt

セツ ショウ つ.ぐ Liên lạc,liên hệ,phụ hợp
サイ ほそ.い ほそ.る こま.か こま.かい Thanh nhã,mỏng
コウ き.く ききめ なら.う Công đức,hiệu quả,sử dụng,lợi ích
ガン マル. まる まる.める Tròn,đầy đủ,cuộn lên,cuộn tròn,quyến rũ
ワン いりえ Vịnh,cửa
ロク Ghi
セイ ショウ ハブ. かえり.みる Tập trung,chính phủ bộ,bảo tồn
キュウ ふる.い もと Thời gian cũ,những điều cũ,bạn cũ,cựu
キョウ ハ Cầu
ガン キ Bãi biển
シュウ マワ. Chu vi,mạch,vòng
Gỗ xẻ,đăng nhập,gỗ,tài năng
Cửa
Trung tâm,trung
ケン